MBK EXPRESS ตรายางดี งานพิมพ์ถูก

ตรายางมีหมึกในตัว

ตรายางชนิดมีน้ำหมึกในตัว คุณภาพดี คงทน สวยงาม ยางที่ใช้ เป็นยางเกรดดี ไม่ว่าใช้นานกี่ปี ยางจะไม่สึก ไม่ยุบตัว ใช้ไปแล้วหมึกจาง มีน้ำหมึกสำหรับเติมแยกขาย หรือต้องการเปลี่ยนสีหมึก ก็มีถาดหมึกแยกขาย แม้กระทั่งต้องการเปลี่ยนเฉพาะชิ้นยางก็สามารถทำได้ ไม่ต้องทำใหม่หมดทั้งตัว ทั้งหมดนี้ สั่งแล้วรับได้ภายใน 2 ชั่วโมงเท่านั้น

Scroll to Top