MBK EXPRESS ตรายางดี งานพิมพ์ถูก

ตรายางวันที่

ตรายางวันที่ มีทั้งชนิดหมึกในตัว และหมึกไม่ใช่หมึกในตัว ชนิดหมึกในตัว สามารถสั่งทำเป็นข้อความหรือลายเซ็นอยู่ในอันเดียวกันได้ มีหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมกับการใช้งาน

Scroll to Top