MBK EXPRESS ตรายางดี งานพิมพ์ถูก

เครื่องปั๊มนูนรุ่นใหญ่

ขนาดกว้าง x สูงประมาณ 1 ฟุต น้ำหนัก 5.5 กิโลกรัม วัสดุแข็งแรง ทนทาน สำหรับงานจำนวนมาก ปั๊มได้คม ชัด ลึก เหมาะสำหรับกระดาษหนาทุกชนิด ได้ถึง 360 แกรม เช่น ปั๊มใบประกาศนียบัตรของโรงเรียน หรือใบประกาศเกียรติคุณของบริษัท

Scroll to Top